Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

Polska wersja English versionVietovėje Balčiai (lenk. Bolcie) Vižainio (Wiżajny) valsčiuje, netoli nuo kelio nr 651 (Wiżajny-Żytkiejmy), yra taškas, kuriame susikerta trijų valstybių sienos: Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos (Kaliningrado sritis). Šiame taške pastatytas granito stulpas ant kurio yra visų trijų kaimyninių šalių herbai su užrašais paskiriomis kalbomis: ,,Vištytis‘‘.

Kad pasiekti šią sankirtą, kviečiame sužinoti kelią link jos - ,"Sienų sankirta – šalčio ašigalis" (lenk. Trójstyk granic - biegun zimna) - apie 450 m nuo apskrities automobilių stovėjimo aikštelės. Galima ten taip pat atvykti dviračiu. Pakeliui, naudojantis informacinėmis lentomis, sužinosite daug įdomybių apie vietovės istoriją bei aplinkos kraštovaizdžio vertybes. 

Ant lentos, kuri yra arčiausiai sankirtos yra pristatytos taisyklės, kaip judėti toje pasienio zonoje. Būtina atsiminti, kad Rusija nepriklauso Šengeno erdvei. 

Apylinkės, kur yra sankirta vadinama "Vištytis" (pgr. Wiżajny valsčius) yra laikomos lenkišku šiaurės ašigaliu. LED ekranas, kuris yra automobilių stovėjimo aikštelėje rodo akltualią oro temperatūra -galite ją nuskaityti on-line.Naudotojau, Šia kamera nufilmuotas vaizdas nėra skirtas Jūsų asmens duomenų apdorojimui. Jis naudojamas šios vietos, t.y. trijų valstybių sienų sankirtos taško „Vištytis“, vadinamojo šiaurės ašigalio, orų stebėsenai ir ekrane rodomos dabartinės šios vietos temperatūros demonstravimui. Šis vaizdas nėra išsaugomas, Jūs šiame vaizde esate tik kraštovaizdžio detalė.

Jeigu kiti asmenys Jus pastebėjo ekrane streaming transliacijos metu arba nufotografavo ir medžiagą išsaugojo diske ar kitoje laikmenoje, tai dar nereiškia, kad Jūsų biometriniai duomenys buvo tvarkomi be Jūsų sutikimo. Atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (BDAR) preambulės 51 konstatuojamąją dalį, nuotraukoms biometrinių duomenų apibrėžtis taikoma tik tuo atveju, kai jos tvarkomos taikant specialias technines priemones, leidžiančias konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę ar tapatumą. Jeigu biometriniai duomenys nėra tvarkomi taikant specialias technines priemones, Jūsų duomenys išlieka anonimiški. Duomenų apsaugos taisyklės netaikomos anoniminei informacijai, t.y. informacijai, kuri nėra susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta ir kuris gali patekti į Suvalkų apskrities interneto svetainės rodomo ar naudotojo fotografuojamo vaizdo kadrą. Atsižvelgiant į galiojančias teisės normas, leidimo nereikalaujama nuotraukose įamžintų asmenų atvaizdams viešinti, jeigu tie asmenys minėtoje nuotraukoje yra tik visumos, t.y. minios, kraštovaizdžio, gatvės renginio detalė.
Kitos lankytinos vietos sankirtoje:
- Istorinio tako pradžia/ pabaiga: ,, Pasienio Padėties Įtvirtinimas’’ (automobilių   bei dviračių R- 68;
- Mozūrijos Tako Įtvirtinimas – pradžia/pabaiga (automobilių);

- Poilsio vieta ant tako Gree Velo );

- Tematinis kaimas „alčio ir sūrio ašigalis” – Vižainio (lenk. Wiżajny) apylinkės.
Daugiau informacijos apie lankytinas vietas PL-LT-RUS pasienyje, – rasite brošiūroje1   rasite brošiūroje2
mapa PL-EN pdf. mapa PL-LT pdf


Apskrities automobilių stovėjimo aikštelė Balčiuose yra pritaikyta automobiliams (10 vietų) bei autobusams (1-2 vietos). Taip pat yra sezoninis tualetas (kaina po 2 zlotus), originalus trikampio formos pavėsinė, informacinės lentos, suoliukai, stovai dviračiams, šukšlių dėžės. Automobilių stovėjimo aikštelė bei tualetas yra pritaikyti neįgaliesiems. Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė bei prijungimas on-line, papildomas puslapis skirtas sankirtai "Vištytis", taip pat pėsčiųjų - dviratininkų takai, kurie veda senu Lenkijos- Lietuvos pasieniu Balčiuose - viskas įgyvendinti 2014 metais, projekto "Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II" dėka. Finansuojamas Europos Regioninio Plėtros Fondo lėšomis. Įgyvendintas pagal 3 tikslą: Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas, transnacionalinio bendradarbiavimo skatinimas "Lietuva-Polska" 2007- 2013. Suvalkų apskritis (pagrindinis Partneris) įgyvendino šį projektą kartu su Vižainio (lenk. Wiżajny) valsčiumi, Vilkaviškio rajonu ir Šešupės euroregiono turizmo informacijos centru Šakiuose.